Logo HireXtra
Gold logistics

ny styrelse i HireXtra AB
Private Placement till den 8 Mars

HireXtra AB beslöt om att tillsätta en ny styrelse och ledning.

HireXtras svenska styrelse består från årsskiftet av Anuhya Vuppula som styrelseordförande, Lars Wolf, Behrang Masoumi, Agneta Berliner och Ingemar Sekund. Lars Wolf är också verkställande direktör och medlem i den internationella ledningsgruppen.

Emissionen stänger den 21 december.


Lars Wolf

Lars Wolf, CEO & styrelseledamot

En erfaren och driven global försäljnings- och VD med stora kunskaper kring olika länders kulturella skillnader inom affärslivet. Lång arbetslivserfarenhet utomlands i olika ledande befattningar, främst inom försäljning. Arbetat idag som konsult inom olika exportbranscher för att stödja företagare och små som medelstora företag för att utveckla deras internationella verksamhet.Lars kommer att förhandla med stora företags organisationer kring avtal att använda tjänsterna inom HireXtra inom främst Europa.


Annika Ahnlund

Annika Ahnlund, CMO

Som kompetent profil inom HR-frågor är Annika Ahnlund rekryterad som Vice VD med särskild inriktning mot den svenska marknaden. Annika Ahnlund driver idag framgångsrikt hrbloggen.se. Konsultar och arrangerar utbildningar för HR och chefer. I botten är jag både beteendevetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.

Anuhya Vuppula, styrelseordförande

Företräder ägarfamiljen och har som bas London. Anuhya är programmerare och är ansvarig inom koncernen för satsningen att digitalisera och AI-styra alla CV som utfärdas i plattformen.

Behrang Masoumi, styrelseledamot

Behrang Masoumi, är för närvarande chef för Swedbank Group Digital Transformation Analysis och en del av Swedbank Digital Bank Division Management Team (styrelse). Han leder ett stort team av analytiker som fastställer den strategiska och operativa inriktningen för Swedbak-gruppens digitala omvandling. Fokusera på hur Swedbank-koncernen kan fortsätta att vara den ledande detaljhandeln på sina hemmamarknader avseende digitala finansiella produkter och tjänster
Behring har en stark konsultupplevelse i strategi, Due Diligence, M & A och Growth samt transformation inklusive OPEX. Bland annat från BCG där han utvecklade BCGs öppna bank- och digitala betalningsutbud och har en bred förståelse för digital utveckling inom finansiella tjänster och e-handel. Han var också en del av BCG PIPE-teamet som stödde flera av de stora PE-företagen i Norden som investerar i fintech och e-handel.

Behrang har under de senaste åren lyckats hantera flera stora omvandlingsprogram för banker samt digital strategi, Omni-kanalstrategi och implementeringsprogram för flera stora företag inom finanssektorn och andra branscher. Han har också utvecklat de digitala ledarna i sverige, som kartlägger de svenska företagens löptid inom digital kundinteraktion.
Han har också haft en ledande befattningshavare i Swedbank som chef för bankens PSD2-program och öppet bankinitiativ samt ansvarig för fusionen mellan Swedbank och Sparbanken Öresund.

Behrang har också verkställande erfarenhet som VD för Nova 100 som talangslednings- och rekryteringsföretag och har erfarenhet av att utveckla flera nystarter och har erfarenhet av att arbeta mot ägare och investerare både före och efter investeringar. Han har deltagit i Yale School of Management Executive Training under 2015, med fokus på affärs- och företags-finansiering, beslutsfattande för ledare och kundkommunikation och förhandlingar..

Agneta Berliner, styrelseledamot

Mangarig erfarenhet av att utveckla kunskapsorganisationer genom att leda och entusiasmera medarbetare och kollegor. Huvudsakligen i verksamheter i förändring och tillväxt.Agneta Berliners erfarenheter är inom verksamhetsutveckling och har skett i roller som styrelseledamot/ ordförande, VD, byrå/verksamhetschef samt som extern konsult. Har haft chefsansvar för från 5 till 45 anställda. Inkluderande ledarskap via och i samarbete med mellanchefer. Erfarenheterna har varit inom ansvarsområden som innefattat ekonomi/administration, organisations- och tjänsteutveckling, näringslivskontakter, opinionspåverkan, marknadsföring och försäljning. Har mångårig erfarenhet av att utveckla projektorganisationer samt av övergripande ansvar för projekt och kampanjer, egna såväl som sådana som medarbetare driver. Har mycket lång erfarenhet och hög kompetens inom kommunikation och opinionsbildning, inklusive att som talesperson representera de företag och organisationer där jag är verksam. Mycket god medievana.Internationell erfarenhet och stor kontakta därinom.

Ingemar Sekund

Ingemar Sekund, styrelseledamot

Har varit VD för en rad företag som Datametric som Kockumation med flera. Erfarenheter från såväl USA, Tyskland som Sverige i ledande befattningar. Operativt ansvarig för Power & Tower. Ingemar har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar, framförallt inom IT och Telecom sektorn där han har arbetat med resultatansvar och utveckling. Hans senaste uppdrag omfattar bland annat CEO Kockumation AB, CEO Loadmaster Inc, CEO Datametrix AB (ett bolag inom Tele 2 AB (publ)), CEO Netserver AB, CEO ServIT AB och CEO Fuel Pellets Technologies AB. Sekund har ett mindre privat ägande i HireExtra AB.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 4 Mkr
Antal aktier i emissionen: 400 000 aktier
Pre money värdering: 33 Mkr
Pris per aktie: 10,00 kronor
Lägsta teckningspost: 10 000 aktier / 100 000 kr
Tecknigstid: till den 8 mars 2019
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
the 72 percent
Skälen till varför rekrytering behöver AI (automatisering)

Inbjudan till teckning av aktier

I syfte att säkra HireXtras börsnotering under våren 2019 på Nasdaq First North, genomförs en spridning av ägandet och kapitalanskaffning i Bolaget, i enlighet med styrelsens beslut den 1 february 2019. Första emissionen riktar sig till en riktad målgrupp ”Private Placement” till låg värdering. Anledningen är att bolaget måste få fler aktieägare till en ”free float”. Den andra nyemissionen som nu sker i början av 2019 i samband med börsnoteringen görs för att snabbare kunna utveckla bolaget. Erbjudandet omfattar aktier till ett värde om 4 miljoner kronor (SEK).

Planer för marknadsnotering 2019

Styrelsen i HireXtra avser att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolaget erbjuder I samband med en notering, investerare att förvärva aktier i bolaget. Bolaget beslutade under hösten att genomföra ett omvänt förvärv med HireXtra Ltd och TomGandhi Consulting Limited i England innebärande att dessa rörelser blir helägda dotterbolag till HireXtra AB vilket även kommer att vara en rörelsedrivande verksamhet.

Det kapital som nu tas in har som främsta mål att få till en ägarspridning om minst 900 investerare. Kravet för notering är bara 300. De influtna medlen kommer uteslutande att användas till marknadsföring av bolagets verksamhet, samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med föreliggande notering.

Curriculum Vitae

Skäl att investera

• Banbrytande teknologi
• Tillväxtresa
• Egna patent med Ai och ML
• Utvecklingskostnaderna redan tagna
• Erfaret team
• Gruppen omsätter över 50 milj. kr

Målsättning

HireXtras operativa mål är att Bolaget före utgången av 2020 ska ha:
• etablerad verksamhet i 12 länder
• en omsättning 2020 över 275 miljoner kronor
• en EBITDA 2020 på 50%

Kapitalanvändning

Styrelsen målsättning är att Bolaget genom föreliggande Erbjudande ska tillföras minst 4 MSEK efter avdrag för kostnader för Erbjudandet. Erbjudandet är i första hand ämnat att finansiera genom-förandet av planerad marknadsföring i Europa.

Anuhya Vuppala
Anuyha Vuppala

 

Behrang Masoumi
Behrang Masoumi
 
Agneta Berliner
Agneta Berliner
 
Emissionsinstitut är nvr.se (info@nvr.se). Så länge aktien är onoterad kommer handel att kunna ske genom elektroniska annonser i samarbete NVR.

Resurslänkar
Utskicket görs av HireXtra AB (publ) i samarbete med och Delecta Financial Events AB och Big Ben Venture Partners Ltd.

Du tog emot detta meddelande eftersom du följer HireXtra på Delecta. Om du vill avsäga dig från att ta emot meddelanden från HireXtra AB (publ), vänligen klicka nedan. För att lära dig mer om hur dina personuppgifter används av oss, vänligen läs Big Bens dataskyddspolicy.